informatie.jpg

NIEUW: Het zwembad is nu ook per uur af te huren voor onze leden! Lees hier meer...
Wij zijn op zoek naar een zweminstructrice. Lijkt jou dit iets? Stuur een mail naar info@dehoefsevonder.nl.

Informatie

Huisregels

Algemeen

 • Bij de eerste les die jij of je kind volgt kan je omkleden in de daarvoor bestemde kleedkamer, zoals in de mail aangegeven;
 • Voordat je het water in gaat, dient er eerst gedouched te worden;
 • Het is pas toegestaan de zwemzaal te betreden wanneer de zwemjuf dit aangeeft, voor je eigen veiligheid;
 • Het is niet toegestaan de zwemzaal met schoeisel te betreden;
 • Vergeten artikelen worden één maand bewaard en tentoongesteld in de 'gevonden voorwerpen vitrine'. Na een maand wordt het geschonken aan een goed doel.
 • Eventuele vragen over je kind kun je stellen tijdens de inlooples vragen. Eén ouder per groep loopt de laatste 10 minuten naar binnen om vragen te stellen.

Kleedkamers

 • Per groep mag je alle kleedkamers gebruiken;
  Bij zwemlessen voor kinderen gaan de kinderen via één kleedkamer de zwemzaal in en komen ze via diezelfde kleedkamer naar buiten:
 • De groepen die beginnen om :45 en :00 gebruiken het voorste groepskleedlokaal;
 • De groepen om beginnen om :15 en :30 gebruiken het achterste groepskleedlokaal.
 • Bij zwemlessen voor volwassenen geldt de volgende kleedkamerindeling:
 • De voorste kleedkamer is bedoeld voor mannen tenzij er geen mannen in de groep en in de les daarvoor en/of daarna zitten;
 • De achterste kleedkamer is bedoeld voor vrouwen.
 • De banken in de kleedkamer zijn bestemd voor cursisten. Denk bij het uit- en aankleden van jezelf en/of je kind aan ruimte voor medecursisten.

Leskaart

 • De leskaart is op naam van de cursist en mag niet uitgewisseld worden;
 • De kaart dient betaald te worden bij de laatste les van de vorige kaart óf de eerste les van de nieuwe kaart.

Parkeren

 • Parkeren dient te gebeuren in de gemarkeerde parkeervakken;
 • Indien de bestemde parkeervakken gevuld zijn is er plaats langs de weg tegenover de parkeerplaats om je auto te parkeren.

Gedragscode zwembranche

De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid. Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwembadmedewerkers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te herstellen.

 Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (hierna ‘NPZ’) en betrokkenen vanuit de zwembranche (hierna ‘de zwembranche’) zijn met elkaar in overleg getreden met als doel een gedragscode met bovengenoemde strekking te realiseren. Daartoe hebben NPZ en de zwembranche de ‘Gedragscode Zwembranche’ en de ‘Uitgangspunten beroepsuitoefening algemeen’ (hierna gezamenlijk te noemen: ‘de gedragscode’) opgesteld die gedragsregels bevatten. Deze gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van zwembadmedewerkers. De verschillende voorbeelden van ongewenst gedrag die in de gedragscode worden genoemd zijn derhalve niet limitatief of statisch.

Lees hier de volledige gedragscode zwembranche

Vakanties

 

Zomervakantie 2024

Zondag 7 juli tot en met zondag 18 augustus 2024

Vrije dagen

Sinterklaas

Dinsdag 5 december vanaf 15.15 uur

Pasen 

Zondag 31 maart en maandag 1 april 2024

Hemelvaart 

Donderdag 9 tot en met zaterdag 11 mei 2024

Pinksteren 

Zondag 19 mei en maandag 20 mei 2024

Kijk-, inloop- en meezwemlessen

Kijklessen

Iedere eerste les van de maand is het kijkles.

Inlooplessen

Iedere les mag er een ouder per groep de laatste 10 minutenlaatste binnenlopen tijdens de les. Dit is de gelegenheid om vragen te stellen aan de zwemjuf over je kind.

Meezwemlessen 

De laatste les voor de zomervakantie en de kerstvakantie is het meezwemles. Dan mag er een ouder (of iemand anders boven de 16 jaar) meezwemmen met een kind tijdens de A, B en C zwemlessen.