maxresdefault.jpg

NIEUW: Het zwembad is nu ook per uur af te huren voor onze leden! Lees hier meer...
Wij zijn op zoek naar een zweminstructrice. Lijkt jou dit iets? Stuur een mail naar info@dehoefsevonder.nl.

Cookieverklaring

Print deze cookieverklaring.

1. In kaart brengen website bezoek

A. Cookies

i. Zwemschool de Hoefsevonder gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van je computer, tablet of smartphone.
ii.  Zwemschool de Hoefsevonder gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
A.i.a Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
A.i.b Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
A.i.c Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@dehoefsevonder.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van Zwemschool de Hoefsevonder maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op www.dehoefsevonder.nl 32 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Zwemschool de Hoefsevonder op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel

Cookienaam Type Functie Bewaartermijn
_marble_cms Functioneel Deze cookie wordt geplaatst door Marble Systems. Het stelt Zwemschool de Hoefsevonder in staat om de website te beheren en aan te passen via het Content Management Systeem.  Einde sessie
_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Ogpc
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_UULE
_DV
_Taid
_Aid
_OTZ
_1P_JAR
Analytisch/
Functioneel
en Tracking
Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. 

2 jaar
Oneindig
2 jaar
6 maanden
1 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 dag
10 minuten
2 weken
5 maanden
1 maand
1 maand

_DSID
_IDE
_id
Tracking DoubleClick gebruikt de _DSID cookie om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen voor advertentie doeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. DoubleClick gebruikt cookies _id en _IDE om het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie te kunnen onderzoeken. Door middel van deze cookies kan uw gedrag in kaart worden gebracht.  2 weken
20 maanden
2 jaar

_Consent
_GEUP
_PREF
_VISITOR_INFO1_LIVE
_YSC
_remote-sid
_APISID
_HSID
_Login_info
_SAPISID
_SID
_SSID
_dkv

Analytisch/ 
Functioneel 
en Tracking
Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.  Oneindig
2 jaar
10 jaar
8 maanden
Einde sessie
Oneindig
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
10 minuten

3. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Zwemschool de Hoefsevonder niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Zwemschool de Hoefsevonder zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 29/01/18.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Zwemschool de Hoefsevonder hebben, stuur dan een verzoek naar info@dehoefsevonder.nl.
iii.  Zwemschool de Hoefsevonder wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt De Hoefsevonder u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv.  Zwemschool de Hoefsevonder zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Klachtenrecht

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Zwemschool de Hoefsevonder u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@dehoefsevonder.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens