NIEUW: Het zwembad is nu ook per uur af te huren voor onze leden! Lees hier meer...
Wij zijn op zoek naar een zweminstructrice. Lijkt jou dit iets? Stuur een mail naar info@dehoefsevonder.nl.

Hygiënerichtlijn

1 Inleiding

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht waardoor wij als zwembad aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) moeten voldoen. In het kort komt het erop neer dat er gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van meerdere bacterien en stoffen zoals Pseudomonas aeruginosa en trichlooramine op de vloeren of in de lucht. Door de aanscherping van deze regels vragen wij onze bezoekers bij te dragen aan hun eigen veilige, schone en toch plezierige beweegomgeving.

2 Persoonlijke hygiëne

2.1 Douche vóór het zwemmen.

Wij verzoeken iedereen 30 seconden te douchen zonder zeep voor het zwemmen. Douchen voor het zwemmen heeft aangetoond de vervuiling van het zwemwater met ca. 70% te verlagen.

2.2 Toiletgebruik

Maak voor het zwemmen gebruik van het toilet. Gebruik van het toilet voor het zwemmen verminderd de kans op ureum in het water wat de uiteindelijke kwaliteit van het zwembadwater ten goede komt. Was uiteraard na een toiletbezoek de handen altijd met water en zeep.

2.3 Lichaamsverzorging

Huidverzorgings- en haarproducten laten veelal een vette residu achter in het zwembadwater. Mocht het gebruik van deze producten niet noodzakelijk zijn vóór het zwemmen, kies dan pas voor het gebruik na de zwemles of maak langer gebruik van douche alvorens het bad te betreden. 

2.5. Pleisters, haaraccessoires, kunstnagels etc.

Verwijder voor het zwemmen zoveel mogelijk loszittende attributen. Het verliezen hiervan is vaak geen opzet maar kan gemakkelijk voorkomen worden door dit voorafgaande aan de les te verwijderen. 

 

3. Algemene ruimtes

3.1 Schoenen uit

Het is enkel nog toegestaan schoenen te dragen in de wachtruimte. Het betreden van de hal richting de kleedkamers met schoenen is dus niet toegestaan. Wij bevelen het gebruik van slippers en/of overschoenen aan die nadrukkelijk niet buiten zijn gedragen. Blote voeten zijn niet verboden maar in het kader van je eigen gezondheid ten zeerste af te raden in de algemene ruimtes. 

3.2 Kleedkamers

Wij vragen onze leden de kleedkamers schoon achter te laten voor de bezoeker die erna komt. Denk hierbij aan het netjes deponeren van zwemluiers in de prullenbak, het afdrogen van de banken en goed controleren op achtergebleven spullen. De kleedkamer dient enkel als omkleedruimte en niet als wachtruimte. Wachten in de kleedkamer is dus ook niet toegestaan. Omdat wij in de zwemzaal een luchttemperatuur van 34 graden hanteren en dit niet wenselijk is in de wachtruimte, dienen alle deuren van de kleedkamer ten alle tijden gesloten te blijven. 

3.3 Wachtruimte

De wachtruimte mag betreed worden met normaal schoeisel. Vergeet niet bij nat weer de voeten te vegen. Omdat de wachtruimte een zogenaamd grijs gebied is en bezoekers hier de overschoenen en/of slippers zullen aantrekken, is een schone vloer ook hier plezierig voor iedereen. Laat de wachtruimte ook schoon en netjes achter voor een ander. Denk hierbij aan het omruimen van koffiebekers en/of blikjes en het aanschuiven van je stoel. 

3.4 Roken

Roken op het terrein is toegestaan aan de zijkant van het gebouw. Omdat niet alle bezoekers gedient zijn van de rooklucht vragen wij je vriendelijk niet voor de ingang te roken. Sta als roker a.u.b. ook stil bij de aanwezigheid van jonge kinderen en slingerende peuken.